Joe i Clare Glentonowie odmawiają zabijania mieszkańców Afganistanu.

Temu brytyjskiemu żołnierzowi grozi obecnie kara dziesięciu lat więzienia.

JAK MOŻESZ POMÓC JOEMU GLENTONOWI

 • Napisz do niego: defendjoeglenton@gmail.com

 • Powiedz Armii i politykom, aby WYCOFALI ZARZUTY przeciwko starszemu szeregowemu Joemu Glentonowi.  Wzór listu dostępny na stronie www.refusingtokill.net

 • Zorganizuj akcję w dniu rozprawy Joego Glentona 29 stycznia 2010. Napisz do nas w tej sprawie: payday@paydaynet.or

 • Powiedz o tej sprawie znajomym i krewnym

Pierwsze publiczne wystąpienie brytyjskiego żołnierza

Starszy szeregowy Joe Glenton (lat 27) wstąpił do armii w roku 2004, a w roku 2006 został wysłany do Kandaharu w Afganistanie. Choć wojsko i politycy twierdzili, że brytyjskie siły zbrojne są tam, by pomagać, Glentona zszokował fakt, że Afgańczycy występują przeciwko nim. Zawstydzony i pozbawiony złudzeń, zdezerterował w roku 2007. Dwa lata później oddał się w ręce armii. Z powodu oskarżeń o dezercję i inne przewinienia, grozi mu kara dziesięciu lat więzienia, jeśli zadecyduje tak sąd wojskowy. Glenton o swoim niezadowoleniu ze służby w armii mówił publicznie (zob. materiał wideo z wiadomości na Channel 4 z 24 października 2009). Obecnie armia próbuje zamknąć mu usta, trzymając go w areszcie w oczekiwaniu na rozprawę. O jego postawie wie coraz więcej ludzi w różnych krajach.


Drogi Gordonie Brown, Piszę do Pana jako żołnierz służący w armii brytyjskiej. Głęboko niepokoi mnie fakt, że odwaga i męstwo moich towarzyszy broni stały się narzędziem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Wojna w Afganistanie nie zmniejsza ryzyka terroryzmu, ani nie przyczynia się do poprawy życia Afgańczyków, ale oznacza dla nich śmierć i zniszczenie ich kraju. Wielka Brytania nie ma tam żadnego interesu”. 
Joe Glenton (lipiec 2009)

„Słysząc, że liczba Brytyjczyków zabitych w ciągu ośmiu lat konfliktu wynosi już 204, zadaję pytanie: ‘Ilu jeszcze, Panie Premierze?’ Wzywam rząd brytyjski, by położył kres bólowi i cierpieniu tych dzielnych mężczyzn, kobiet i ich rodzin… Mój mąż i ja solidarnie podzielamy to stanowisko. Wszystko o co proszę to, aby każdy mężczyzna i każda kobieta poszli za głosem swego sumienia i sami wyciągnęli wnioski”. 
Clare Glenton (sierpień 2009)

 

“Z nieba zagrażają nam siły okupacyjne, zrzucające bomby rozpryskowe i zubożony uran, na ziemi mamy zaś fundamentalistycznych watażków i talibów z ich własnymi karabinami… Po wycofaniu się jednego wroga, czyli sił okupacyjnych, łatwiej będzie walczyć przeciwko wrogowi wewnętrznemu, jakim są fundamentaliści”.

Malalai Joya, parlamentarzystka afgańska, pozbawiona mandatu

Okupacja to zbrodnia

 

Wojska brytyjskie okupują ten kraj w ramach NATO celem obrony interesów zachodnich, a zwłaszcza amerykańskich, koncernów. Chociaż w Afganistanie nie ma ropy naftowej, kontrola nad tym krajem jest kluczowa dla dominacji nad regionem posiadającym największe na świecie niewykorzystane złoża ropy i gazu NATOo. Wszystko o co proszę to, aby każdy mężczyzna i każda kobieta poszli za głosem. Stany Zjednoczone planują budowę rurociągu prowadzącego przez terytorium Afganistanu, aby zniweczyć rosyjskie i irańskie dążenia do zaopatrywania Europy i innych regionów w gaz ziemny.  

Afganistan – kraj zniszczony przez wojnę

 • Osiem lat okupacji przez wojska NATO pogorszyło warunki życia Afgańczyków. W roku 2009, według danych ONZ, pod względem poziomu Wskaźnika Rozwoju Społecznego (dotyczącego zdrowia, wykształcenia, oczekiwanej długości życia, warunków życiowych itd.) kraj ten znalazł się na 181. miejscu wśród 182 państw.

 • Tylko 14% kobiet umie czytać i pisać; umieralność związana z powikłaniami ciąży i poporodowymi jest 60 razy większa niż w krajach rozwiniętych; 50% dzieci poniżej piątego roku życia cierpi na chroniczne niedożywienie. 

 • Prezydent Karzai (potępiony przez społeczność międzynarodową za sfałszowanie wyników niedawnych wyborów) wprowadził przepisy, które skutecznie legalizują gwałt i ściągają na kobiety groźbę głodu jeśli te odmówią pożycia seksualnego swoim mężom. 

 • Większość ofiar wojny to kobiety. Z szacowanej liczby 1,5 miliona osób zabitych w ciągu dwóch dekad konfliktu, 300 tysięcy to dzieci.

 •  Dziesięć milionów min lądowych spowodowało kalectwo setek tysięcy  Afgańczyków.


Kobiety w Afganistanie domagają się praw i protestują przeciwko zachodniej okupacji

Rząd brytyjski wydaje rocznie 4,6 mld funtów (7,6 mld dolarów) na prowadzenie wojen w Afganistanie i Iraku.  Mimo to zarówno Partia Konserwatywna, jak i Partia Pracy, mówią, że nie ma środków na świadczenia socjalne i usługi publiczne.

Joe Glenton nie jest sam

Również inni mężczyźni i kobiety odmawiają współudziału w wojnie i okupacji. W roku 2005 zdezerterowało ponad 380 żołnierzy armii brytyjskiej, co stanowi liczbę trzykrotnie wyższą niż na początku wojny w Iraku.

W roku 2006, Ehren Watada (na zdjęciu) jako pierwszy oficer armii Stanów Zjednoczonych odmówił wyjazdu do Iraku. Dzięki międzynarodowej kampanii poparcia, w której wzięli udział również jego rodzice, a także żołnierze w służbie czynnej i weterani, porucznik Watada nie poszedł do więzienia, a niedawno wygrał sprawę, dzięki której uzyskał zwolnienie z wojska.

Chcesz wstąpić do armii?

 • Armia pochłania sporo naszych pieniędzy, aby zabijać jeszcze więcej spośród nas: W ostatnim roku, rządy wszystkich państw na świecie wydały rekordową sumę 1,46 biliona dolarów na modernizację sił zbrojnych, z czego prawie połowa to wydatki samych tylko Stanów Zjednoczonych. W Iraku i Afganistanie zabito co najmniej 753 399 ludzi.

 • Możesz również zostać zabity/a: 4355 żołnierzy amerykańskich, 179 Brytyjczyków i 139 innych żołnierzy sił koalicji zostało zabitych w Iraku; W Afganistanie zginęło 956 Amerykanów, 246 Brytyjczyków i 380 żołnierzy innych armii koalicyjnych, w tym 16 żołnierzy polskich.

 • Lub ranny/a: W Afganistanie rannych zostało 4139 żołnierzy amerykańskich i 2864 brytyjskich, zaś w Iraku 31 514 Amerykanów i 11 750 Brytyjczyków, z czego wielu odniosło urazy traumatyczne i zagrażające życiu. 

 • Lub zabić sam/a siebie: 264 brytyjskich weteranów wojny o Falklandy popełniło samobójstwo po zakończeniu działań zbrojnych, a w samej wojnie zginęło 255 żołnierzy. W Stanach Zjednoczonych każdego roku 6,2 tysiąca weteranów popełnia samobójstwo.

 • Lub zachorować, być może śmiertelnie: U 6 tysięcy żołnierzy brytyjskich i około 210 tysięcy amerykańskich (30%) stwierdzono tzw. Syndrom Wojny w Zatoce Perskiej, po pierwszej wojnie w Iraku.

 • Lub zachorować psychicznie: U ponad 1,5 tysiąca brytyjskich weteranów z Iraku zdiagnozowano zaburzenia zdrowia psychicznego. Około 300 tysięcy (20%) weteranów w Stanach Zjednoczonych cierpi na depresję lub zespół stresu pourazowego.

 • Lub popaść w bezdomność: każdej nocy 1,1 tysiąca brytyjskich weteranów nocuje pod gołym niebem lub w tanich noclegowniach w Londynie. W Stanach Zjednoczonych jedna trzecia bezdomnych to weterani wojenni.

 • Lub wejść w konflikt z prawem: 8,5 tysiąca brytyjskich weteranów odbywa karę więzienia, co stanowi 10% populacji więźniów! W roku 2004 w więzieniach amerykańskich przebywało 140 tysięcy weteranów, z czego 23% za przestępstwa z użyciem przemocy lub gwałt.

 • Lub zabić bądź zgwałcić kogoś: Morderstwa popełniane przez pełniących czynną służbę żołnierzy brytyjskich wzrosły o 89% w stosunku do okresu sprzed wojny. Przemoc domowa w rodzinach żołnierzy armii amerykańskiej jest pięć razy wyższa niż w rodzinach cywilów.

 • Lub zostać zgwałconą bądź stać się ofiarą molestowania: Czy można zapomnieć o molestowaniu i sadyzmie wobec młodych rekrutów w koszarach armii brytyjskiej w Deepcut? W Stanach Zjednoczonych 30% kobiet – byłych żołnierek przyznało, że były w wojsku ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu.

Czy warto?


Sieć mężczyzn Payday współpracująca z Global Women’s Strike
ODMOWA ZABIJANIA TO NIE PRZESTĘPSTWO!
INWESTUJMY W OPIEKĘ, NIE W ZABIJANIE!

PO Box 287 London NW6 5QU
Tel (+44) 207 2
67 8698  

PO Box 11795 Philadelphia, PA 19101
Tel: (+1) 215 848 1120

payday@paydaynet.org   www.refusingtokill.net

 

By przeczytać wzór listu, kliknij tutaj.

HOME